Zespół badawczy

dr Bianka Siwińska – kierowniczka naukowa projektu

Bianka Siwińska Badaczka, dziennikarka, twórczyni kampanii społecznych. Redaktor naczelna miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka globalnego tygodnika nt. szkolnictwa wyższego „University World News”. Twórczyni kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki!” i innych. Prowadziła badania w Norwegian Institute for Studies in Research, Innovation and Higher Education (NIFU-STEP) w Oslo

Autorka:

  • "Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego" 2007, pierwsza w Polsce książka publicystyczna na temat umiędzynarodowienia edukacji
  • "Uniwersytet ponad granicami. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech" 2014 – pierwsza w naszym kraju monografia naukowa na temat internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.
  • "Market of international education in Poland" 2014 – raport na zlecenie Ambasady Kanadyjskiej w Polsce
  • "Kobiety na politechnikach" 2014 – raport na zlecenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
  • "Studenci zagraniczni w Polsce 2013" – raport na potrzeby projektu "Study in Poland"

dr Maria M. Pawłowska – ekspertka ds. różnorodności

Dr  Maria M. Pawłowska Absolwentka Uniwersytetów w Brystolu, Cambridge i Genewie, stypendystka fundacji Billa i Melindy Gates i Europejskiego projektu Coimbra. Współpracowała z polskimi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i problematyki genderowej m.in. z Kancelarią Premiera RP, polską Policją, Instytutem Spraw Publicznych i Global Poverty Project. Obecnie wykłada na Polskiej Akademii Nauk na podyplomowych studiach z gender studies i jest również edukatorką seksualną.

dr Monika Ksieniewicz – ekspertka ds. równego traktowania

Dr  Maria M. Pawłowska Absolwentka UMCS w Lublinie, gdzie obroniła pracę doktorską na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań płci. Stypendystka Jacka Kuronia, New School for Social Research w Nowym Jorku I Bluffton College, Ohio. Przez dziesięć lat zajmowała się tematyka równości w administracji centralnej, m.in. w Ministerstwie Pracy I Polityki Społecznej, Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli I Kancelarii Premiera, gdzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. Równego traktowania. Jej działania docenił rząd USA i Królestwo Finlandii zapraszając ją na prestiżowe programy stypendialne. Obecnie stypendystka rządu Japonii – jest uczestniczką rocznych studiów w The Graduate Research Institute for Policy Studies w Tokio w ramach The Young Leaders Programme. Tematem pracy dyplomowej jest porównanie równości płci w Japonii I w Polsce.

Wojciech Terlikowski – ekspert ds. metodologii

Wojciech Terlikowski Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od ukończenia studiów pracuje w branży badawczej. Obecnie w INDICATOR, gdzie kieruje projektami ilościowymi oraz jakościowymi. Głównie prowadzi badania dla sektora bankowo-finansowego, telekomunikacyjnego oraz energetycznego. Zajmuje się również badaniami społecznymi, ewaluacyjnymi i innymi badaniami na zlecenie sektora publicznego.

Anna Domińska – specjalistka ds. badań jakościowych

Anna Domińska Absolwentka Instytutu Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia, specjalizacja Gender Studies. W Centrum Badań Marketingowych INDICATOR pracuje na stanowisku specjalistki ds. badań jakościowych i jest odpowiedzialna za nadzór realizacji badań jakościowych. Koordynuje badania jakościowe w następującym zakresie: przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzanie indywidualnych wywiadów pogłębionych, moderowanie wywiadów grupowych, opracowywanie raportów z badań.

Greta Gober – specjalistka ds. roli płci w kulturze

Greta Gober Obecnie w Centrum Badań Genderowych na Uniwersytecie w Oslo, kończy pisać pracę doktorką „Instytucja medialna przez pryzmat płci (na przykładzie polskiej telewizji publicznej)”. Rok akademicki 2011-2012 r. spędziła jako stypendystka Fulbrighta w Berkeley, w Kalifornii w USA. W chwili obecnej – koordynatorka i badaczka w międzynarodowym projekcie monitorującym media publiczne pod kątem reprezentacji płci prowadzonym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet w Radiu i Telewizji (IAWRT). W 2012 r. asystowała jako badaczka w pracy nad książka "On Norms and Agency Conversations about Gender Equality with Women and Men in 20 Countries" wydanej przez Bank Światowy. W 2010-2011 r. była kierowniczką krajowego zespołu badawczego w projekcie "Płeć a decyzje ekonomiczne", który Bank Światowy prowadził na potrzeby raportu World Development Report on Gender (WDR 2012) w Polsce. Greta ma za sobą również staż w Radzie Europy, który odbyła w 2011 r. w Departamencie Mediów. Od tej pory współpracuje z Radą Europy jako konsultantka przy różnych projektach, m.in. pracowała nad rekomendacjami dotyczącymi poprawy wizerunku kobiet w mediach, konsultowała poradnik dla dziennikarzy WOMEN AND JOURNALISTS FIRST, a ostatnio brała udział w misji na Ukrainę, gdzie Rada Europy prowadzi projekt "Gender issues within the judiciary of Ukraine". Greta jest członkinią zarządu Fundacji Gender Center, która działa w Polsce na rzecz eliminacji dyskryminacji ze względu na płeć.

Agata Młodawska – ekspertka ds. interpretacji danych

Agata Młodawska Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka społeczna, zainteresowana problematyką równości płci. Pracowała między innymi dla Banku Światowego oraz dla Europejskiego Instytutu Równości EIGE. Od kwietnia 2012 mieszka i pracuje w Bilbao (Kraj Basków).

Monika Banach – specjalistka ds. badań i ewaluacji

Monika Banach Doświadczenie w projektowaniu badań, obróbce danych przy pomocy narzędzi statystycznych, tworzeniu sieci ankieterskich, realizacji badań terenowych, a także obsłudze grantu i ewaluacji projektów z funduszy EOG. Autorka raportów "Kobiety na politechnikach" 2011-2013 dla Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Absolwentka studiów doktoranckich w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych nad Społecznymi Problemami Płci Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w projektach GenSET - dotyczącym zwiększenia potencjału europejskich instytucji naukowych w zakresie rozwiązywania problemów związanych z równością płci, Workcare Synergies - upowszechnienie wyników badań dotyczących modeli godzenia pracy z opieką w poszczególnych krajach europejskich, Gender and Research Excellence in Poland. Przebyte szkolenia z zakresu godzenia ról zawodowych i rodzinnych, autorka szkoleń dla przedstawicieli uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i firm (tematy m.in. "Kulturowe i historyczne uwarunkowania kształcenia zawodowego kobiet"; "Why are girls still not atracted to ICT studies and careers?").

Kalendarium

2016

31 maja 2016

Okrągły Stół dla STEM

23 marca

Drugie spotkanie z cyklu Śniadania z Potencjałem (FIRMY TECHNOLOGICZNE)

27 stycznia

Pierwsze spotkanie z cyklu Śniadania z Potencjałem (OPINIA PUBLICZNA)

2015

11-12 września

VII Kongres Kobiet - Wielka Promocja Raportu "Potencjał kobiet dla branży technologicznej"

7 września 2015

Premiera Raportu "Potencjał kobiet dla branży technologicznej" w Kancelarii Premier RP

27 lipca 2015

Posiedzenie Rady ds. Rekomendacji
Wypracowanie Zestawu Rekomendacji do Raportu

marzec 2015

badanie FIRM TECHNOLOGICZNYCH, badanie STUDENTEK UCZELNI TECHNICZNYCH

luty 2015

badanie FIRM TECHNOLOGICZNYCH, badanie STUDENTEK UCZELNI TECHNICZNYCH

więcej