Badanie

„Potencjał kobiet dla branży technologicznej. Wybór ścieżki edukacyjnej, oczekiwania, aspiracje, a rzeczywistość rynkowa” to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Siemens.

Jego celem była kompleksowa analiza uwarunkowań związanych z wyborem ścieżki edukacyjnej przez kobiety, ich aspiracji i oczekiwań w tym obszarze, a także realizacji tych aspiracji na rynku pracy. Na tej podstawie stworzono Zestaw Rekomendacji w zakresie wsparcia rozwoju karier kobiecych w branży technologicznej – od szkoły, przez studia, aż po rynek pracy. Rekomendacje zaproponowano w obszarze polityki publicznej, działalności sektora przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Badanie miało charakter kompleksowy i wzięło pod lupę interesujący nas fenomen z kilku kluczowych perspektyw. Przekrojowość podejścia do badania przejawia się głównie w jego segmentacji na trzy zasadnicze poziomy i grupy badanych: maturzystki 2015 (grupa: 1500), maturzystki 2015, które zdecydowały się na studia techniczne i ścisłe (grupa: 500), studentki (grupa: 200) oraz wybrane innowacyjne przedsiębiorstwa technologiczne (15). W związku z tym podziałem przeprowadzone zostały cztery oddzielne, różniące się zasięgiem i metodologią badania, które złożyły się na spójny obraz procesów związanych z coraz szerszą aktywnością kobiet w branży technologicznej oraz ich uwarunkowań.

Spojrzenie z tych trzech perspektyw pozwala na możliwie pełne ujęcie zjawisk związanych z wyborem inżynierskiej ścieżki edukacyjnej przez kobiety i konsekwencjami tego wyboru — zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i systemowej. Badanie miało charakter ogólnopolski.

Na tej podstawie powstała diagnoza umożliwiająca zaprojektowanie mechanizmów ułatwiających uruchomienie i dynamizację potencjału kobiet dla branży technologicznej.

MATURZYSTKI I

Co inspiruje? Co hamuje?

— badanie opinii maturzystek 2015 na temat kształcenia inżynierskiego i kariery zawodowej w branży technologicznej oraz własnych planów edukacyjnych i zawodowych.

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 4-30 września 2014 w 15 miastach Polski.

MATURZYSTKI II

Po co idą na politechniki?

— badanie oczekiwań wobec przyszłych studiów technicznych, świadomości barier oraz planów zawodowych maturzystek 2015 zainteresowanych ofertą politechnik.

Badanie przeprowadzone zostało 23 kwietnia 2014 w ramach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Tylko Dla Dziewczyn na 10 polskich uczelniach technicznych.

STUDENTKI

Jak planują karierę zawodową?

— diagnoza oczekiwań studentek ostatnich lat studiów na kierunkach inżynierskich (elektrotechnika, energetyka, elektronika, teleinformatyka, automatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska) wobec kariery zawodowej, doświadczenia związane z praktykami oraz bariery przy wejściu na rynek pracy.

Badanie zostało przeprowadzone na 10 uczelniach technicznych w okresie styczeń 2015 - kwiecień 2015.

FIRMY TECHNOLOGICZNE

Pełzająca rewolucja kobieca

— badanie rynku pracy w branży inżynierskiej pod kątem partycypacji kobiet. Zmiany w tym zakresie w ostatnich pięciu latach. Polityka firm wobec kobiet - kontekst diversity

Badanie przeprowadzone zostało w okresie styczeń 2015-maj 2015

Kalendarium

2016

31 maja 2016

Okrągły Stół dla STEM

23 marca

Drugie spotkanie z cyklu Śniadania z Potencjałem (FIRMY TECHNOLOGICZNE)

27 stycznia

Pierwsze spotkanie z cyklu Śniadania z Potencjałem (OPINIA PUBLICZNA)

2015

11-12 września

VII Kongres Kobiet - Wielka Promocja Raportu "Potencjał kobiet dla branży technologicznej"

7 września 2015

Premiera Raportu "Potencjał kobiet dla branży technologicznej" w Kancelarii Premier RP

27 lipca 2015

Posiedzenie Rady ds. Rekomendacji
Wypracowanie Zestawu Rekomendacji do Raportu

marzec 2015

badanie FIRM TECHNOLOGICZNYCH, badanie STUDENTEK UCZELNI TECHNICZNYCH

luty 2015

badanie FIRM TECHNOLOGICZNYCH, badanie STUDENTEK UCZELNI TECHNICZNYCH

więcej